Když se více zaměříte na catering v rámci eventů, určitě vám neujde, že spousta rostlinných zbytků zbytečně padá do běžného koše. Tento bioodpad však nemusí končit na skládce, ale může se nepřímo vrátit tam, odkud původně suroviny pro přípravu jídel pocházejí, a to do půdy. A světe div se, jde to i na firemních eventech! 

 

 

Ředitelka Kokozy, Radka Pokorná, přispěla nedávno na LinkedIn příspěvkem, ve kterém zveřejnila celkem pěkná čísla o tom, kolik bioodpadu lze ročně vytřídit v rámci firem 

s nízkým počtem zaměstnanců, přičemž čerpala ze statistik Ministerstva životního prostředí. Tento přepočet si teď pro naše účely vypůjčím: 

 

115kg/osobu/rok x 250 zaměstnanců (hranice SME) činí neuvěřitelných 28 750 kilogramů ročně, které lze vrátit přírodě. 

 

Teď si představte, nebo ještě lépe spočítejte, kolik bioodpadu bychom dokázali zpracovat, proměnit a obohatit jím půdu, kdyby nekončil ve spalovnách a na skládkách. 

 

Biopopelnice a kompostéry

Věděli jste, že organický odpad pokrývá až 20 % obsahu běžných popelnic? V případě našeho kancelářského koše se směsí jde dokonce až o 70 % odpadu.

 

Pokud se vám tato skutečnost nelíbí, můžete si zažádat o zřízení popelnic na bioodpad. Musíte však být zároveň vlastníkem či spoluvlastníkem objektu. – Nemusí v ní končit pouze zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, ale třeba i čajový odpad, substrát a zemina z květináčů, které krášlí vaše kanceláře. Spravovat takovou popelnici je však celkem náročné. Aby vám v ní nekončil jiný než určený druh odpadu, musí být opatřena zámkem s příslušným počtem klíčů. Za všechno nesprávné roztřídění zodpovídá majitel, který posléze vše řeší na vlastní náklady. Svoz odpadu a jeho určení poté řeší samo město. 

 

Zakladatelka Kokozy Radka Pokorná mě však velice inspirovala a pomohla mi vyřešit otázku, jak – a zda vůbec – ve firmě kompostovat či nekompostovat. V M-ocean jsme tedy nakonec vybrali Kokozy Bokashi kompostér a rozhodli se na něm vyzkoušet, zda se vyplatí používat biokompostér u nás ve firmě i na firemních akcích v rámci naší backstage.

 

Firma Kokoza je mimo jiné známá i tím, že poskytuje vermikompostéry do domácností a kanceláří. My jsme se ovšem rozhodli, že vybereme kompostér vhodný pro velký event. Jde o druh kompostéru, který funguje na principu fermentace, kdy se do odpadu přisypává směs bakterií Bokashi. Uplatnili jsme ho hned na několika akcích, přičemž jsme hned zaznamenali skvělé výsledky: jmenovitě na třech konferencích, vyhlašovacím večeru, firemní party a v backstage na charitativní módní přehlídce Nadačního fondu Pink Bubble  pořádané v Metropoli Zličín; tedy na přehlídce organizace, která se věnuje mladým lidem, jimž zkomplikovala život onkologická onemocnění – šlo o akci, která by se neobešla právě bez záštity Metropole a přispění mnoha dalších agentur, firem a institucí, stejně jako bez přispění řad osobností umělecké i modelingové scény, za což všem zúčastněným velice děkujeme, protože jsme tak společně vytvořili nejen udržitelnou, ale i velice smysluplnou akci.

 

Ze zmíňovaného kompostéru Bokashi, který jsme u nás ve firmě i v backstage využili, se dá stáčet i prospěšný Bokashi čaj. My ho ředíme a poté podáváme jako hnojivo či urychlovač růstu našim kancelářským květinám, které zdobí náš interiér. Rostliny si u nás lebedí a my se jim tímto odvděčujeme za estetický zážitek, který nám poskytují. Celková koncepce dává vyšší smysl a hlavně: víme, co se s naším odpadem konkrétně děje. Mít hnojivo pro pokojové rostliny z vlastních zdrojů je navíc do budoucna prospěšné i tím, že je plně lokální. 

 

Firemní gró tkví v edukaci zaměstnanců 

 

Kolikrát jste i vy pověděli sami sobě: ,,Ale tak co, jednou se to ztratí”. Každé deko se však počítá a je onou pověstnou kapkou v moři. 

 

K výše uvedeným propočtům: Právě konkrétní čísla mohou pomoci vašim zaměstnancům vystoupit ze zažitých návyků a u změny setrvat. Obvykle se stává, že se zavede nějaká novota, člověk ji jednou dvakrát vyzkouší, potřetí zapomene, po čtvrté nad ní mávne rukou. Dle psychologů každá zavedená změna potřebuje alespoň 21 dnů připomínání a ozkušování, abychom si ji ukotvili jako pevnou součást našeho života. Stejně jako u jakékoliv jiné motivace: pokud se váš zaměstnanec může opřít o konkrétní výsledky a jsou stanoveny konkrétní cíle, tím spíše pro něj nebude kompostování abstraktní, ale ryze pragmatickou a užitečnou záležitostí. 

 

Můžete porovnat i naše čísla: Při průměrné účasti 40 lidí z řad personálu se nám podařilo naplnit 1,5 kompostéru Bokashi Organko o objemu 9,6 litru. Šlo samozřejmě o udržitelně a pečlivě naplánované občerstvení, přičemž v kompostéru skončily převážně slupky od ovoce, ohryzky, zbytky pečiva, konce okurek, otlučená a již jinak nekonzumovatelná zelenina. 

 

S kompostérem na akcích i ve firmách tak budete mít pod kontrolou jak třídění vzniklého kuchyňského odpadu a prošlé potraviny, tak i zbytků udržitelného cateringu. 

 

Budeme rádi, když si používání kompostéru na akcích společně s námi vyzkoušíte a podělíte se o své #greenhacks s ostatními. Čím více nás bude, tím více kilogramů bioodpadu ušetříme před skládkami a navrátíme do přírody. 

 

 

Přidat komentář