Snad nejsem naivní optimista, když věřím, že v létě, nebo nejpozději na podzim, se už budeme moci scházet ve větších skupinách. A že se vrátíme k organizaci normálních eventů – samozřejmě těch s odpovědnějším přístupem k planetě i společnosti. Pokud i vy organizujete různé události, zkuste už při plánování myslet na „zelené principy“. Inspirujte se tím, co se mi při jejich pořádání osvědčilo.

Evoluce našich eventů i života v agentuře

Akce pořádáme od chvíle, kdy jsem před řadou let agenturu M-Ocean založila. Zhruba posledních 5 ale už výhradně s důrazem na udržitelnost. Principy green events jsem ale zavedla i v naší kancelářské základně. Škála provedených změn je pestrá. Od těch drobnějších, jako je užívání výhradně ekologických čisticích prostředků, přes nejrůznější drobné „eco výzvy“ až po zmizení odpadkových košů. O tom, jaké emoce i diskuze to mezi členy mé crew vyvolalo, se ale můžu rozepsat zase někdy příště 🙂

Ale zpět k tématu akcí. Vždy se u nich snažím držet zásad, která jsou snadno zapamatovatelná. Je jich 7 a všechna začínají na R: Rethink, Reduce, Repair, Refurbish, Recycle, Recover, Rot. Prozradím vám, jaké konkrétní kroky si za nimi při plánová akce představit.

Co (ne)znamená green event?

Na úvod musím upozornit všechny, kdo usilují o dokonalost, že nic jako ideální, absolutně zero waste událost, v podstatě neexistuje. Našim (i vašim) reálným cílem je vytvářet co nejmenší možný negativní dopad na svět kolem, a zároveň co největší pozitivní dopad na účastníky akce. Ti, kteří se akce pořádané v souladu s principy udržitelnosti zúčastní, pak dokážou snadno změnit své postoje a upravit své chování vstříc větší odpovědnosti.

Před každou akcí mějte na paměti několik základních kritérií, podle kterých můžete akci vyhodnotit z hlediska odpovědnosti. Osvědčilo se mi zaměřit svou snahu na:

  1. snižování uhlíkové stopy akce
  2. snižování spotřeby vody
  3. redukci vzniku odpadů
  4. maximalizaci pozitivních dopadů na účastníky
  5. dodržení rozpočtu, a současně nakupování od lokálních dodavatelů

Tohle jsou vaše úkoly

Před každou akcí doporučuji zamyslet se nad konceptem akce. Měl by být natolik chytrý, abyste byli schopni využít certifikovaných a šetrných materiálů. Promyslete dále spotřebu vody a energie – samozřejmě s cílem co nejvíce ji omezit. Totéž platí i pro emise skleníkových plynů.

Velký prostor pro udržitelné chování nabízí podávané jídlo. Plánujte tak, abyste minimalizovali jejich přebytky, a v nejvyšší možné míře oslovte lokální dodavatele. Odpad se snažte minimalizovat díky znovu použitelným obalům nebo vybavením. Odpad, který vznikne, vytřiďte.

Čas, lidi a další, bez čeho se neobejdete

Pokud jste v minulosti už nějaké akce uspořádali, určitě mi dáte za pravdu, že jejich realizace zabere čas. A ne málo. Abyste byli úspěšní už se svou první zelenou akcí, vyhraďte si pro ni ještě více, než jste byli dosud zvyklí. Na hrdinství není čas. Zohlednění udržitelných principů to zkrátka vyžaduje. 

Ve dvou se to lépe táhne… ale jen když oba táhnou stejným směrem. Věřte mi, že není větší radost než pracovat s lidmi, kteří jsou na podobně vlně jako vy. V opačném případě se pravděpodobně nevyhnete rozepřím, které dobrému výsledku nepomůžou.

Hledejte nové cesty. V ideálním případě usilujte o efektivitu, ekologický přístup a přinášení zážitku. Před nákupem nezbytných předmětů nebo vybavení se zamyslete nejen nad tím, zda je vyroben z ekologického materiálu, ale i nad jeho rolí do budoucna – v další fázi jeho životního cyklu. Vyhýbejte se jednorázovým řešením.

Sdílejte své nadšení a „nakazte“ s ním i účastníky eventu. Komunikujte s nimi před i během akce. Informujte je, že se chystáte uspořádat udržitelný event. Zapojte je, motivujte a připomeňte jim jejich důležitou roli na úspěchu celé akce.

Chcete ještě více konkrétních tipů, jak na green event? Dočtete se je již brzy v dalším článku.

Přidat komentář